Màn hình hiển thị của smart phone có thể có nhiều độ phân giải khác nhau, có thể tùy chỉnh theo ý muốn : 1080 -> 720 -> 360 … nên độ lớn của màn hình vật lý là 1080 theo như ví dụ, chuyển sang 720 thì sẽ thu nhỏ số pixel hiển thị trên màn hình biến thành một màn hình nhỏ hơn

Mục đích chủ yếu để tiết kiệm năng lượng trong lúc cần thiết, theo sở thích mỗi người…

Advertisements