Một ứng dụng khi quay phim sẽ tự động chèn thêm một hình emotion vào khung hình có thể theo cảm xúc, khung hình hay chỉ ngẫu nhiên.

Advertisements