Trang web giao diện đơn giản, hiển thị tên các thầy cô giáo kèm theo đánh giá tương ứng (đánh giá theo sao: 3, 4 hay 5 sao). Không cần hình ảnh của giáo viên, chỉ tên và đánh giá thôi, giới tính ghi thay thế là thầy, cô.

Advertisements