Cho phép tra cứu các thuật ngữ, viết tắt trong ngành công nghệ thông tin.

Có vẻ cở sở dữ liệu là MongoDB(lưu dữ liệu kiểu key tương tự json?)

Advertisements