Người chơi bấm thật nhiều lần vào màn hình để xem ai nhanh hơn, ví dụ bấm trong thời gian 1 phút chẳng hạn.

Advertisements