Báo ngày sinh nhật người dùng muốn, bằng cách nhập vào thông tin ngày, tên, lời nhắc …

Phần cài đặt: báo trước bao nhiêu ngày, có lặp lại ko, …

Advertisements