Người dùng vẫn nhắn tin như các ứng dụng bình thường nhưng ứng dụng sẽ tự động chuyển các từ ngữ thành các hình ảnh mình họa.

Người dùng có thể chỉnh sửa lại hình mà ứng dụng thay thế bằng cách ấn vào hình đó, nó sẽ xổ ra 1 danh sách các hình ảnh tương ứng với từ đó hoặc để nguyên text, cũng có nút xem tất cả dưới dạng text

Advertisements