Ứng dụng android cho phép tự đông hóa như ở con bb 9000 của mình, ví dụ gắn cho 1 kí tự như f là bật flash, q giữ kèm w là bật tắt wifi, q kèm f là vào face.

Hiển thị như Assistant Touch ở iphone, cũng có thoát ứng dụng nhưng có kèm theo các chữ cái đã thiết lập tắt.

Hoặc khi bật ứng dụng giống asistant touch nó sẽ hiện ra bàn phím để mình nhập lệnh. Ví dụ: f là mở facebook, m là bật tin nhắn, cl là hẹn giờ, f là flash, c là camera, w là wifi, img là xem ảnh …vv.

Advertisements