Một thổ dân tên “Aiyêu một cô gái tên Ki.

Ở một nhà ga, Ki  đang ở trên thang máy bộ đi lên thì ai đó ở tít đằng dưới gọi lên: “Ê Ki” . Đó là Ai tay phải cầm bông hoa cúc đưa lên và nói “Ki kự” (Ki mà cự), tay trái cầm hòn đá mọc đầy rêu đưa lên nói “Kô kê” (cô mà kệ), bên cạnh còn có một bể cá bên trong có con cá và một con mực. Ai nói tiếp “Kô i (cô ị) ra cá chép vàng cho mà xem”. Ai đưa tay chỉ lên và nói “này Ư ê” (phía trên), khuôn mặtKa ô kô” (cô) chỉ như cái xô trên tay tôi thôi “ô kê” (ok). Đột nhiên Ai hét toáng lên hoảng loạn “I ka” vì con mực ở bể đang bám vào tay. Sau khi bình tĩnh lại Ai bắt con mực rồi bóp lấy mực của nó rồi viết:”Ka kự” (ta bị cự tình) và vẽ lên sàn hình trái tim tan vỡ.

 

Advertisements