• Cái bể chỗ nhà ăn nhô lên chiếm nguyên diện tích bằng cái nhà ăn rồi mà chả có cái tích sự gì, bên trên có dây phơi quần áo mà muốn phơi thì phải lấy ghế ra trèo lên rất ghê. Muốn làm cái bậc thang như ở dứoi để đi cho tiện

Screenshot from 2017-03-12 12:43:06

  • Chỗ này dùng để phơi quần áo khi mưa, mỗi lần phơi là phải bê lên chỗ hiên đi một đoạn kha khá. Muốn biến chỗ này thành chỗ phơi chính luôn để bê lên bê xuống nhẹ nhàng mà gần nữa, mà nó bị che kín luôn rồi. Phải sửa như bên dưới, phần tôn che bên trên bây h cắt đi một nửa phía ngoài chỗ quần áo, đưa xuống dưới, có thể kéo ra kéo vào bằng bánh lăn chẳng hạn, phần dưới phải dài hơn phần trên nữa để khi mưa nước chảy thì ko bị hở, dốc theo tôn mà chảy xuống ko ướt quần áo dưới.Screenshot from 2017-03-12 13:27:30

Screenshot from 2017-03-12 12:43:50

Advertisements