Một ứng dụng có thể tóm tắt các tin tức, nội dung một bài viết chẳng hạn trên 1 trang web, các trang web thường hiển thị nhiều bài viết với tiêu đề và vài dòng nội dung đại diện: thường là các dòng ở đầu bài viết hoặc phần do người viết bài đặt vào, các thông tin này thường ko đầy đủ, có khi còn cố tình gây tò mò để người dùng click vào xem.

Phần mềm này dựa vào cấu trúc html, bôi đậm, gạch chân … (có thể là thế) để đưa ra nội dung tóm tắt, các thông tin chính của một bài viết. Có thể dùng để tạo ứng dụng tổng hợp thông tin, tóm tắt từ nhiều nguồn (có thể như scrapy)

Advertisements