Làm 1 video quay lại quá trình xếp, thử nghiệm xem có thể dùng những lon bia, cooca uống xong rỗng xếp cao nhất có thể đến bao nhiêu.

Advertisements