Lập trình viên web đánh các từ khóa phần mình cần lấy màu vào, chương trình đưa ra các gợi ý màu với một số thông tin để LTV ktra xem có phù hợp ko như hình ở đây:

số lượng màu có nhất định, với màu phù hợp người dùng có thể tăng, giảm độ đậm nhạt của màu (thanh kéo chẳng hạn) như: đỏ đậm, đỏ thường, đỏ nhạt => đưa thêm gợi ý xem độ đậm nhạt ảnh hưởng thế nào nữa.

Advertisements