Hôm ngày hội việc làm, mình có đi 1 buổi trao đổi, hội thảo của fpt, cụ thể là fsoft tại trường. Tóm tắt nội dung buổi đó là giới thiệu về fpt: outsource, công ty tăng nhân viên 30% mỗi năm, thế nào là thế giới giai đoạn 4?, chương trình kỹ sư cầu nối, kỹ sư cầu nối cần gì: nên là tiếng Nhật N4, N3 trước khi tham gia nên cần học từ năm 3,4 đại học, có kiến thức nhất định về các quy trình …

Và phần mình thấy hứng thú, quan tâm nhất là engineering thì làm gì? chủ đề của bài viết này, ngắn gọn lại trong vài từ :

Engineering thì cần thử nghiệm càng nhiều càng tốt, trải nghiệm các công nghệ thật nhiều.

Advertisements