“Nếu trẻ em sống với phê phán, chúng học kết án. Nếu trẻ em sống với thù nghịch, chúng học tranh đấu. Nếu trẻ em sống với doạ dẫm, chúng học e sợ. Nếu trẻ em sống với nhạo báng, chúng học nhút nhát. Nếu trẻ em sống với ghen tị, chúng học đố kị. Nếu trẻ em sống với chê bai, chúng học mặc cảm tự ti.”

“Nếu trẻ em sống với khích lệ, chúng học tin tưởng. Nếu trẻ em sống với tha thứ, chúng học cảm thông. Nếu trẻ em sống với ca ngợi, chúng học cảm kích. Nếu trẻ em sống với chấp nhận, chúng học yêu thuong. Nếu trẻ em sống với chấp thuận, chúng học sáng tạo. Nếu trẻ em sống với thừa nhận, chúng học mục đích. Nếu trẻ em sống với chia sẻ, chúng học hào phóng. Nếu trẻ em sống với chân thực, chúng học tin cậy. Nếu trẻ em sống với công bằng, chúng học ngay thẳng. Nếu trẻ em sống với lòng tốt, chúng học kính trọng. Nếu trẻ em sống với an ninh, chúng học tự tin. Nếu trẻ em sống với sự thân thiết, chúng học thế giới này là chỗ để sống.”

tiến sĩ giáo dục Dorothy Nolte

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295287724195687&id=100011433842858

Advertisements