Stardict là một từ điển rất hữu ích, có thể tải và cài đặt rất nhiều từ loại từ điển như anh-việt, việt-anh, việt-việt, từ điển máy tính, oxford,… Có khả năng bắt từ rất tốt trong file văn bản, pdf, web,… (bôi đen từ cần tra). Sau đây là hướng dẫn cải đặt bộ từ điển này trên Ubuntu 13.04 Raring, Ubuntu 12.10 Quantal, Ubuntu12.04 Precise, 11.10 oneiric, hoặc 11.04, 10.10, 10.04, 9.10

1. Cài đặt: Mở cửa sổ lệnh Terminal (có thể ấn phím tắt: Ctrl+Alt+T) và gõ lệnh:

sudo apt-get install stardict stardict-plugin

Chúng ta có thể truy cập trang chủ http://www.stardict.org/ để tải bản mới nhất dạng: stardict_xxx.deb và tiến hành cài đặt:

sudo dpkg -i stardict_xxx.deb

2. Cài đặt thư viện từ điển bao gồm các gói:

Anh – Việt
Việt – Anh
Việt – Việt
Wiki – Việt
Pháp – Việt
Từ điện máy tính (English)
BritannicaConcise
Irregular
oald
thesaurus
Wordnet
GNU-Linux

Download các gói từ điển trên tại đây: dic.tar.gzTải xong về Desktop của máy tính, giải nén bằng cách chuột phải vào file dic.tar.gz chọn Extract Here sẽ được thư mục: dic

Mở lại cửa sổ lệnh Terminal nếu đã bị đóng (có thể ấn phím tắt: Ctrl+Alt+T) và gõ lệnh:

cd ~/Desktop

sudo mv dic /usr/share/stardict/

3. Cài đặt thư viện phát âm:

Download thư viện phát âm tại đây: WyabdcRealPeopleTTS.tar.bz2

Tải xong về Desktop của máy tính, giải nén bằng cách chuột phải vào file dic.tar.gz chọn Extract Here sẽ được thư mục: WyabdcRealPeopleTTS

Mở lại cửa sổ lệnh Terminal nếu đã bị đóng (có thể ấn phím tắt: Ctrl+Alt+T) và gõ lệnh:

sudo cd ~/Desktop

sudo mv WyabdcRealPeopleTTS /usr/share/

4. Chạy từ điển:
Mở lại cửa sổ lệnh Terminal nếu đã bị đóng (có thể ấn phím tắt: Ctrl+Alt+T) và gõ lệnh: stardict
Advertisements