Khi trẻ con mới học chúng sẽ ko biết rất nhiều thứ và cần 1 nơi để chúng hỏi về thứ đó thông qua một bức ảnh, hay 1 video. Từ ý tưởng đó, ứng dụng hay trang web này cho phép người dùng tải ảnh hay video lên nhằm mục đích hỏi, tìm trợ giúp những ai đó trong ứng dụng biết và trả lời cho họ, khi người dùng vào ứng dụng có thể hiện ra các câu hỏi của ngừoi khác và hỏi xem người dùng có biết nó là gì ko, mỗi câu hỏi có thể có nhiều câu trả lời và mọi người đều xem được câu trả lời và có thể bình chọn cho câu trả lời nào chính xác thông qua vote, các câu trả lời có thể hiện thị theo rate hoặc mức độ lq nào đó để mong người dùng có thể tương tác bằng cách vote cho câu trả lời chính xác và điền trả lời vào.

Advertisements