1. Thay đổi swappiness : gksu gedit /etc/sysctl.conf rồi thêm vm.swappiness=10 ( có thể cần cài gksu: sudo apt-get install gksu)
  2. Bật tắt các chương trình startup: Startup Application trong dash
  3. http://hiubuntu.blogspot.in/2016/05/tang-toc-toi-uu-ubuntu.html
  4. http://hiubuntu.blogspot.in/2016/05/14-viec-can-lam-sau-khi-cai-ubuntu-1604.html
Advertisements