Ứng dụng, phần mềm lấy được số do của cơ thể người qua hình ảnh, video: lấy số đo các khách hàng ngay lập tức khi vào cửa hàng để đưa ra gợi ý mua hàng phù hợp nhất, thống kê số đo người ở 1 khu vực nào đó chẳng hạn. Có thể sử dụng học máy để lấy hình ảnh người từ hình ảnh, video từ đó tìm ra số đo …

Advertisements