Phần mềm cho phép sử dụng các định dạng file pdf, doc, image, powerpoint để làm nền rồi ghi chú lên đó sau đó lưu lại được các ghi chú đó sau khi chuyển đổi sang để lưu lại như 1 file tài liệu như các đầu vào ở trên. Ghi chú ở đây có thể gõ chữ hoặc viết, vẽ bằng bút cảm ứng. Ứng dụng cho khả năng phòng to, thu nhỏ và các chữ, hình vẽ cũng tỉ lệ theo lúc zoom đó: ví dụ: zoom lên 200% viết chữ cỡ 20px nhưng khi về kích thước ban đầu 100% chữ nhìn được sẽ nhỏ bằng 1 nửa thôi, ayu? Cái chuyển đối tài liệu là mở 1 file powerpoint lên ghi chú các kiểu sau đó save thì sẽ được 1 file .note chẳng hạn, có nội dung vẫn y hệt powerpoint nhưng nó là file của chương trình này cho phép các thao tác ghi chú, vẽ lên … ( .powerpoint -> .note -> thao tác). Thực chất là nó chuyển các file kia ra hết là ảnh?

Advertisements