Gồm 1 camera và 1 loa, khi có người vào cửa nhà thì loa sẽ kêu tiếng chó sủa như là chó thật luôn, để tránh ai đi qua cũng kêu, cần có 1 thiết bị nhận dạng hoặc nhập mật khẩu. (cảm biến vân tay như ở cửa ra vào các phòng của công ty)

Advertisements