Cần những video kiểu này lắm luôn ấy, con trai hay con gái được trải nghiệm thực tế một cách mới, có thể áp dụng vào du lịch, phim, bất động sản (ở đây là thực tế ảo chứ ko phải ảo hóa 3D ?)

Advertisements